post Covid-19


Rehabilitację po przebytej chorobie Covid-19 w trybie stacjonarnym w naszej placówce prowadzimy już od 6 miesięcy.
Podczas naszego półtorcznego doświadczenia możemy zaobserować większe efekty niż w rehabilitaacji ambulatoryjnej.
Głównym atutem rehabilitacji post Covid-19 w trybie stacjonarmym, jest rozłożenie zabiegów w czasie całego dnia oraz zastosowanie długotrwałej (w godziach nocnych) tlenoterapii oraż możliwości skorzystania z komory hiperbarycznej.

Rehabilitacja po chorobie Covid-19 w ramach NFZ

Informujemy, że „Oddziale Rehabilitacji w Lubyczy Królewskiej” rozpoczyna realizację programu świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie Covid-19.


Cel rehabilitacji:

Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego.

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19.

Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie nie późniejszym niż w okresie 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Udzielane świadczenia:

 1. badanie lekarskie
 2. całodobowa opieka pielęgniarska
 3. średnio co najmniej 4 zabiegi dziennie;
 4. terapia psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta

Program leczenia (ustalany według indywidualnych wskazań – potrzeb pacjenta)

 1. kinezyterapia ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu;
 2. opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;
 3. inhalacje indywidualne
 4. terenoterapia, treningi marszowe;
 5. hydroterapia, fizykoterapia – wg indywidualnych wskazań;
 6. treningi relaksacyjne ;
 7. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, w tym np. nauka prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminacja nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotna modyfikacja stylu życia
 8. leczenie dietetyczne – wg indywidualnych wskazań;
 9. wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.